top of page

החנות החברתית

של אפריקה 2030

.ברכישת כל אחד מן המוצרים מטה הנכם תורמים לעמותת אפריקה 2030

products-07.jpg

שרשרת חרוזי נייר

בעבודת יד מקורית

products-06.jpg

תחתית עשוייה פקקים

בעבודת יד מקורית

bottom of page